กองพลทหารราบที่ ๗ ยินดีต้อนรับ    วิสัยทัศน์ "พร้อมรบ ทันสมัย เป็นทหารอาชีพ ที่ประชาชนเชื่อมั่น"
หน้าแรกเครือข่ายกองทัพบกประกาศ พล.ร.๗นขต.พล.ร.๗หนังสือพิมพ์ติดต่อ

AmazingCounters.com
   

อัตราแปลกเปลี่ยนสกุลเงิน 

 

 
 
 
 

ประกาศ : กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ค่ายเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล.
รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

ประกาศ : กองพลทหารราบที่ ๗
รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

เมื่อ ๒๓๑๐๐๐ ก.พ. ๖๐ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.๗ ให้การต้อนรับ
พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผบ.ทสส./ผบ.ศบท. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาพบปะ
/บำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนามในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งได้เดินทางมาขึ้น ฮ. ณ สนามหน้า บก.พล.ร.๗

เมื่อ ๒๒๐๙๐๐ ก.พ. ๖๐ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.๗ ได้ให้โอวาท
และอวยพรให้กับนักกีฬายิงปืน ทภ.๓ ซึ่งจะเดินทางไปทำการแข่งขันยิงปืน ทบ.
ณ ศุนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี

เมื่อ ๐๕๐๘๐๐ ก.พ. ๖๐ พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.พล.ร.()
ร่วมพิธีวันพระเจ้ากาวิละ ณ อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ มทบ.๓๓
โดย พล.ต.เกษมสุข ตาคำ ผบ.มทบ.๓๓ เป็นประธานในพิธี

เมื่อ ๐๕๐๘๐๐ ก.พ. ๖๐ พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.พล.ร.()
ข้าร่วมงานวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2560 ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เขตเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จว.ช.ม. โดยมี พล.ต.เกษมสุข ตาคำ ผบ.มทบ.33
/หน.สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ เป็นประธานฯ

เมื่อ ๐๑๐๙๓๐ ก.พ. ๖๐ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.๗ เป็นประธาน
ในพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่มียศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ บก.พล.ร.๗