..
กองพลทหารราบที่ ๗ ยินดีต้อนรับ    วิสัยทัศน์ "พร้อมรบ ทันสมัย เป็นทหารอาชีพ ที่ประชาชนเชื่อมั่น"
หน้าแรกเครือข่ายกองทัพบกประกาศ พล.ร.๗นขต.พล.ร.๗หนังสือพิมพ์ติดต่อ

AmazingCounters.com
   

อัตราแปลกเปลี่ยนสกุลเงิน 

 

 
 
 
 

เมื่อ ๑๘๑๔๐๐ ม.ค. ๖๐ พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.พล.ร.๗ (๒) เป็นประธาน
ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๐
ณ ร.๗ พัน.๒ ค่ายพิชิตปรีชากร ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จว.ช.ม.

เมื่อ ๑๘๑๓๐๐ ม.ค. ๖๐ พล.ร.๗ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล
ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๐
โดยมี พล.ต.เกษมสุข ตาคำ ผบ.มทบ.๓๓ เป็นประธานใน ณ ลานรวมพล บก.พล.ร. ๗
 

เมื่อ ๑๘๐๙๐๐ ม.ค. ๖๐ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.๗ เป็นประธาน
ในพิธีประดับยศให้แก่กำลังพลที่มียศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ บก.พล.ร.๗
 

เมื่อ ๑๘๐๙๐๐ ม.ค. ๖๐ พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.พล.ร.๗ (๒) เข้าร่วมพิธี
ถวายราชสักการะดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้าย
วันยุทธหัตถี หรือ วันกองทัพไทย ประจำปี 2560 ณ บริเวณสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชานุสรณ์ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จว.ช.ม. โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์,
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฯ

เมื่อ ๑๘๐๘๐๐ ม.ค. ๖๐ พล.ร.๗ จัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ทุ่งยั้งทัพ เนื่องในวันกองทัพไทย โดยมี พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.๗ เป็นประธาน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหารราช ทุ่งยั้งพัพ
กองพลทหารราบที่ ๗