พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พิธีสงฆ์และพิธีการ บก.พล.ร.7
พิธีเปิดอาคารยอดทัพรื่นเริง
ศูนย์การเรียนรู้ 905