กองพลทหารราบที่ ๗
กรมทหารราบที่ ๗
กรมทหารราบที่ ๑๗
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๗ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๗ กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗   กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗    
กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๗ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๗ กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑๗  กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๗